Memed Erdener

Extramücadele'den İntramücadele'ye – 2013

(…) Fakat sonra, eşya ve zaman ile münasebetimi kesemediğimde üzülerek anladım: İnsanın insan tarafından idaresi esasına dayanan her türlü devlet; adaletsizlik, haksızlık ve zulümle son bulacak. Öyleyse cesurca iddia etmeli ki; devletsiz, kanunsuz, her insanın kendi başına buyruk yaşayacağı bir düzen asıl olmalı. Ancak şunu da eklemeliyim, kabul ediyorum ki gerçek, mutlak hakikat bilinemez. Ne yazık ki insan denen mahluk, tam bilgiyi elde edecek teşekküle sahip değil. Belki de mücadele dışarıda değil (extra / exterior / extérieur) içeride (intra / interior / intérieur) yapılmalı.

İntramücadele